Новое на сайте

25.09.20 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 23.07.2020 г. № 195 О передаче муниципального бюджета учреждения дополнительного образования "Тээлинская детского-юношеская спортивная школа"....

25.09.20 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 23.07.2020 г. № 192 О внесении изменений в Решение № 178 от 27.02.2020 г. Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления.....

25.09.20 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 23.07.2020 г. № 190 О внесении изменений в Решении Хурала представителей муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"....

25.09.20 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 23.07.2020 г. № 189 Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" за 2019 год

25.09.20 Хурал представителей: Решения Хурала представителей: Решение от 23.07.2020 г. № 188 О заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" за 1 квартал 2020 года"

Посмотреть все

:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 
Бүгү Тываның чонунуң кичээңгейинге!!!

Май 22-де Бүгү Таңды-Тывазының Улуг Дагылгазы, Ыдыктыг Бай-Тайганың улуг Оваазының девискээринге республиканың эр хиндиктиг чону-биле бир деңге, чонувустуң хей-аъдын, сүлде-сүзүүн бедидип, ниитилелге чогумчалыг чорукту, чаңгыс-аай демни чедип алыр сорулгалыг Дагылгазы болурун дыңнадып, Силерни хүндүткел-биле чаладывыс.
Программада:
07:00 шакка чедир Бай-Тайганың Улуг Оваазынга чедип алыры;
09:00 - "Бойду" субурганының арамайлаашкыны;
10:00 - Бүгү Тываның "Таңды саны" судурунуң мөргүл номналының, дагылгы ёзулалы;
12:00 - 15.00 - Дагылга соонда Ыдыктыг Оваадан "Тейлер" девискээринде "Чоксум" хүрээзиниң чанынга келири;

Тейлерге болуп эртер хемчеглер:
15.00-15.10 - Хемчеглерниң байырлыг ажыдыышкыны;
15.10-15.45 - Сценажыткан көргүзүг, концерт;
15.45-16.30 - "Таңды кежии" деп номнуң номналгазы;

Бүгү Таңды-Тывазының Улуг Дагылгазынга тураскааткан Ыдык Айның шаңналы дээш эр улустуң үш-мөөрейи:
15.30 - Аът чарыжының эгелээри;
16.30 - Ча адарының мөөрейиниң эгелээри;
16.30 - Тыва хүреш маргылдаазының эгелээри.

19.00 шактан эгелеп түңнелдер, шаңналдар, чыылган чоннуң тарап чанары.
Бүгү чоннуң, чүдүкчүлерниң кичээңгейинге! Оран таңдыга, бойдуска камныг, амыдыралдың айыыл чок чоруун, экологтуг, санитар-гигиеналыг, өртке удур дүрүмнерни, Ыдык Айның негелделерин шыңгыы сагыырын, организастыг болгаш корум-чурумнуг байдалдарны хандырарын, мөргүл-номналдар, культура-массалыг болгаш спортчу хемчеглер үезинде, лама-башкыларга, бот-боттарыңарга улуг хүндүткелдиг болуруңарны диледивис.
Дагылга үезинде бурган-сагыызыннарга, оран-таңдының ээлеринге тейлеп, ыдыктыг тариналарны шээжилеп, чүдүп, сеткил-сагыжынарны арыглап, дыштанып, хөглеп алырыңарны күзеп, арыг сүзүктүг, бедик сүлделиг болуруңарны күзеп йөрээп, чалап тур.
Бай-Тайга кожууннуң кожуун чагыргазы, Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелели.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва