Новое на сайте

07.12.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Постановление от 23.03.2017. № 220 О внесении дополнений в административный регламент администрации Бай-Тайгинского района Республики Тыва по предоставлению муниципальной услуги «Выдача

07.12.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Административный регламент администрации Бай-Тайгинского района РТ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,

07.12.17 Административные регламенты: Архитектура и строительство: Постановление от 23.03.2017 г. №218 О внесении дополнений в административный регламент администрации Бай-Тайгинского района РТ по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (продление

06.12.17

06.12.17 Новости . ОПФР по Республике Тыва сообщает Об увеличении пенсионного возраста..

Посмотреть все

:: ::

Новости

28 марта 2017 г.
Чогаалчылар немешкен

            Тээлинин топчуттунген ном санынга кожууннун бижикчилери шулукчу, прозачы, очулдурукчу Николай Куулар-биле ужуражылганы эрттирген.

          Анаа кожууннун «Монгулек чечен чогаал каттыжыышкынынын кежигуннери база Тээлинин В.Б. Кара-Сал аттыг школазында «Аныяк журналист» болгумунун уруглары киришкен. «Монгулек чечен чогаал каттыжыышкынынын удуртукчузу Наталья Салчак 2016 чылда кылган ажылын анаа илеткээн. Николай Шагдыр-оолович каттыжыышкыннын кежигуннеринге база аныяк журналистерге арга-сумезин кадып, бижикчилернин ажыл-ижин сонуургап, олар-биле таныжып, ажык чугааны чоруткан.

          Организастыг айтырыглар, саналдарны туннеп тургаш, бо чылын литературлуг унуушкунну кылыр деп туннээн. Ол ышкаш Тыванын чогаалчылар эвилелинин кежигунунче 6 шулукчуну, бижикчилерни, чырыкче номнары унген чогаалчыларны хулээп алганы оорунчуг.

          Оларнын шынзылгаларын  кожууннун албан организацияларынын удуртукчуларынын хуралында байырлыг байдалга Толээлекчилер хуралынын даргазы Сергей Салчак, ТР-нин Баштыны, Чазаанын даргазынын Бай-Тайга кожуунда бурун эргелиг толээзи Аян Соян, кожууннун чагырга даргазы Алдай-Мерген Ховалыг  тывыскан. Тыва АССР-нин алдарлыг башкызы Ким-оол Сарыг-Донгак, Улус ооредилгезинин тергииннери, хоочун башкылар Тараа Оссур, Кок-оол Салчак болгаш Наталья Салчак, Александр Самдан, Ангелина Ондар олар-дыр. ТР-нин алдарлыг ажылдакчызы, Тыванын чогаалчылар эвилелинин кежигуну Светлана Самбый-оол, «Ава» солуннун кол редактору Лидия Иргит  эш-оорун деткип, идип ундургенинге канчаар-даа аажок ооруп, четтиргенин илереткен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шенне Куужаан.


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

День Народного Единство