:: ::

Новости

 
04 апреля 2017 г.
Новости

     Март 31 – де кожууннун Элээди уругларнын  спорт школазынын  спорт залынга  Тээли , Хемчик, Ээр-Хавак сумуларынын агиткварталдарынын аразынга баскетбол маргылдаазы болуп эрткен.  Маргылдаага нииитизи – биле 7  команда (2 эр, 3 хер.) составтыг киришкен. Маргылдааны ийи болукке чаргаш, долгандыр ойнаар система-биле эрттирген. Чартык туннел оюнче бистин сумунун «Хемчик», «Сергей Шойгу» агиткарталдарынын  командаларынын ойнакчылары  кирген.  Туннел оюннарга  III – ку чер - дээш  «Сергей Шойгу», «Хараар Тей» (Ээр-Хавак) бо ужуражылгага тиилелгени «Хараар Тей »  командазы чедип алган. Эн-не солун оюн I- ги ,II-ги чер – дээш «Хемчик», «Больничный» командаларынын аразынга болуп эртткен. «Хемчик» командазы 2:7 уттуруп  тургаш, туннелинде санын деннээш 15:9 сан – биле  уткаш маргылдаанын чемпионнары болган. Команданын капитаны – «Хемчик» агиткварталынын даргазы Чуглур  Буян Хертекович. Эр-хейлер! Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
ГО и ЧС
НПА
Туристический портал Республики Тыва