:: ::

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

Бай-Тайга кожуннун чагыргазының административтиг комиссиязы чуртакчы чонну  кудумчуларга чуунду токпезин, боктарын октавазын сагындырып турар. Бир эвес ук чүүлдер сагыттынмайн турар фактылар илереттинип келзе, бир дугаарында сагындырыг бээр. Дурум хажыткан кижиге, токкен чуундузун, октаан богун аштаарынче айтыр. Сагындырыг 15 хонук хуусаалыг. Ол үе иштинде дүрүм хажыткан хамааты богун аштаваан, чуундузун довурак-биле дуглаваан, уламчылап топ турар хевээр болза, бо хамаатыны  Тыва Республиканың 30.12.2008 ч. үндүрген № 905 ВХ-2 «Тыва Республиканын административтиг хажыдыышкыннар кодекизи» деп хоойлунуң 8.4 чүүлүнге удуртулга болдуруп административтиг хемчээлдерге онаар.

Кудумчуга  чуунду, бок токкен хамаатылар корзуңерзе 8 394 42 21-2-23 дугаарлыг телефон дугаарынче долгааш айтып болур силер.

Хүндүткел-биле административтиг комиссия.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-