:: ::

Новости

 
29 марта 2017 г.
Делегейнин  театр  хуну-биле.

«Театрга   кезээде  бараан болур  бис»

          Москванын Щепкин аттыг куруненин  театр институдунда Тывадан оолдар, кыстар  бо чылын доозуп, В. Кок-оол аттыг национал хогжум-шии театрынга 3 шиизин коргузер, эрткен чылын 6 -айда концертин бараалгаткан. Бай-Тайга кожуундан  4 сургуул доозукчуларывыс  Шораан Кужаан, Кежик Опей, Надежда Салчак, Айдызаана Иргит (Кара-Хол)  олар-дыр. Эрткен 2016 чылда кожуунга,  уругларывыстын чангыс курсчулары Кореядан студентилер  Тывага бир дугаар аалдап келген,  Бай-Тайганын бойдус чурумалын магадап, Шивилиг аржаанынга дыштанганнар. Бистин кожуундан студентилеривис Москва хоорайда бооп турар бугу-ле конкурстарга, концертерге идепкейлиг киржип турарлар.   Делегейнин театр хунунде Санкт-Петербург хоорайга  конкурска Щепкинчилерден Сайзан-оол Хемермаа (Каа-Хем кожуун) биле Шораан Кужаан (Бай-Тайга) киржип турар. Доозукчуларывыска чедиишкиннерни кузедивис.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Шенне Куужаан.   Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Новости

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-
Введите заголовок
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение
Введите заголовок
-
ГО и ЧС
НПА
-